CUMHURİYET MECLİSİ BÜTÇESİ BAŞKANLIK DİVANINCA OYBİRLİĞİ İLE ONAYLANARAK MALİYE BAKANLIĞINA SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr.Sibel Siber başkanlığında toplandı. 2017-2019 dönemini kapsayan Cumhuriyet Meclisi Bütçesi Başkanlık Divanı’nca oybirliği ile kabul edildikten sonra Genel Bütçe ile birleştirilmek üzere Maliye Bakanlığı’na gönderildi.