DİGİTECH İLETİŞİM LTD, MECLİS ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Digitech İletişim Ltd.’in Stopaj Vergisinin Yürürlükteki Mevzuata Göre Nasıl Affedildiği, Bu Af Yapılırken Yasa Dışılık İçerip İçermediği ve Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırılık Yaratıp Yaratmadığı Hakkında Meclis Araştırma Komitesi bugün saat 14:00’de UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplandı.