Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığı’nda saat: 14.30 da toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Ziyaretçi İzni, İkamet İzni, İş Kurma İzni Veya Çalışma İzni Biten Yabancılara Uygulanan Para Cezalarının Yeniden Düzenlenmesini ve Ödenmemiş Para Cezalarının Tahsilinde Kolaylık Sağlanmasını Öngören Yasa Gücünde Kararname (Y.G.K.No:17/4/2016)’yi, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Y.G.K.No:16/4/2016)’yi, Yabancıların Çalışma İzinleri yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (Y.G.K.No:19/4/2016)’yi, Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedi) (Y.T.No:221/5/2016)’nı ve Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedi) (Y.T.No:222/5/2016)’ni görüştü.