İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan,“Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile kabul etmiştir.  Komite, yukarıda adı geçen gündem maddesine ilaveten “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da oybirliği ile kabul etmiştir. Bunlara ilaveten, Komite, gündeminde yer alan bir diğer gündem maddesi olan “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da madde madde görüşmesini tamamlayıp, ilgili Yasa Tasarısı’nın üçüncü ve nihai oylamasını bir sonraki toplantısında ele almayı kararlaştırmıştır.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile, Yasa’nın günümüz koşullarına uyarlanması, 73/2007 sayılı Yasa ile uyumlaştırılması, resen kayıt yapma hakkının Daire’ye verilerek sigortalı mağduriyetlerinin azaltılması, Engellileri Koruma ve Rehabilite ve İstihdam Yasası altında sağlanan hakların, ilk sigortalı olduğu tarihte engelli olduğu saptanan veya Sakatların İstihdamı Yasası uyarınca sigortalı olanlara da sağlanmasının önünün açılması, malül olanlar hariç  27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığı bağlanmaması,  Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başka yasalar altında gelir veya aylık almamış olma şartının aranmayarak iki yerden aylık veya gelir bağlanmasının önünün açılması, hizmet akitli çalışanların ödenmiş primleri ile hak sahibi olmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanması, işverenlerin ise kendilerine ait tüm prim borçlarını ödeyerek yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmaları,  direktörlere mali sorumluluk getirilmesi, yersiz ödemelerin ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeler getirilmesi,  iş kazası vakalarında ayni işverenin tüm işyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiği iş yerinin prim oranlarının artırılması ve 2 Şubat 2018 tarihinden önce Pro-Rata usulü aylık bağlanmış olan sigortalıların mevcut durumlarının korunması amaçlanmıştır.

Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın  Genel Gerekçesi:

Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile, Yasa’nın 16/1976 sayılı Yasa ile uyumlaştırılması, resen kayıt yapma hakkının kuruma verilerek sigortalı mağduriyetlerinin azaltılması, hizmet akidli çalışanların ödenmiş primler ile hak sahibi olmaları halinde işverenlerin ise  kendilerine ait tüm prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmaları, Engellileri Koruma ve Rehabilite ve İstihdam Yasası altında sağlanan hakların, ilk sigortalı olduğu tarihte engelli olduğu saptanan sigortalılara da sağlanmasının önünün açılması, malül olanlar hariç  27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığı bağlanmaması, Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başka yasalar altında  gelir veya aylık almamış olma koşuluna bakılmaksızın iki yerden aylık veya gelir bağlanmasının önünün açılması, direktörlere mali sorumluluk getirilmesi, yersiz ödemelerin ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeler getirilmesi, iş kazası vakalarında  ayni işverenin tüm işyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiği  iş yerinin prim oranlarının artırılması amaçlanmıştır. 

Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf subayın karargah subaylığı eğitimi ile komuta ve kurmay eğitimlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan mevzuat değişikliğine paralel olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Komite toplantısına davetli olarak, Sosyal Sigortalar Dairesi, Personel Dairesi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. 

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki Komite toplantısına,  UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz,Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve  HP Milletvekili Dr. Hasan Topal  katıldı.