Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10:00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Dr. Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Milli Eğitim Denetleme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ve “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesiilk olarak, “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile onayladı. Komite, daha sonra “Milli Eğitim Denetleme Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ve “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve her iki Yasa Tasarısını da oyçokluğu ile onayladı. Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitimve Kültür Bakanı Dr. Özdemir Berova, Cumhurbaşkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Milli Eğitimve Kültür Bakanlığı, Personel Dairesi ve Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’ndan yetkililer katıldı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Dr. Ahmet Kaşif, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Dr. Ahmet Gülle, DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Dr. Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.