“EKONOMİK GELİŞİMDE SON 10 YILDA YOL KATEDİLDİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından düzenlenen “Hibe Programlarının KKTC Ekonomisine Etki Analizi” konulu bilgilendirme toplantısına katıldı. Uluçay burada yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik gelişmesinde son 10 yılda bir yol kat edildiğini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti ile oluşturulmuş protokol ve yürütülen çalışmalarla birlikte başarı elde edildiğini belirtti. Eksikliklerin de bulunduğunu söyleyen Uluçay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın hazırladığı Rekabet Edebilirlik Raporu’nda ortaya çıkan verilerin net yön çizdiğini, bugünkü sunumda da elde edilecek bilgiler ışığında ülke ekonomisinin durumunun ortaya konacağını kaydetti. Uluçay, 106 milyon TL tutarındaki yatırımın Gayri Safi Milli Hasıla’da da büyük bir yansıma ortaya çıkardığını söyleyerek, hibe programlarının ihtiyaç duyulan kalkınma hamlesinin temellerini oluşturduğunu, üretimin artmasını sağladığını, ekonomiyi geliştirecek programlar olduğunu vurguladı. Hibe programının genç girişimcilere dönük ve girişimlerin artırılmasına dönük bir program çerçevesinde var olan çalışmalara eklenmesinin ülke ekonomisinin gelişmesine kaktı sağlayacağına inanç belirten Uluçay, reel sektör kaynakları ve reform destek kaleminin çok daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Uluçay, proje bazında ayrılan kaynakların yüzde 60-65’inin gerçekleştirilebildiğini, yeni dönemde ve bundan sonra mevcut kaynakların daha etkin ve verimli kullanabilmek adına bu rakamın daha yukarı çekilebilmesi için çalışılması gerektiğini belirtti.