HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 14:00’de toplandı.  

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşülmesine devam etti ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi. 

Komite toplantısına, internet yolu ile bağlanan, Doç.Dr. Özgür Çınar (Greenwich Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve “Conscientious Objection to Military Service in İnternational human Rights Law” (2013, Palgrave Mcmillan) yazarı) ve Avukat Hülya Üçpınar  (War Resistance International Konseyi Üyesi), komite üylerine, konu ile ilgili bilgi ve düşüncelerini aktardı. 

Komite toplantısına ayrıca davetli  olarak, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Vicdani Ret İnisiyatifi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.

Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında görüşmeye devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve UBP Miletvekili Özdemir Berova katıldı.