İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

CumhuriyetMeclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugünsaat 10:00’da toplandı.Komite,gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) YasaTasarısı’nın genel görüşmesi çerçevesinde çalışmalarına devam etti. İlgiligündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecektir. Komite,yukarıda adı geçen gündem maddesine ilaveten “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) YasaTasarısı’nın da genel görüşmesine devam etti, söz konusu Yasa Tasarısı dailerleyen toplantılarda ele alınmaya devam edecektir.

 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:Bu (Değişiklik) YasaTasarısı ile, Yasa’nın günümüz koşullarına uyarlanması, 73/2007 sayılı Yasa ileuyumlaştırılması, resen kayıt yapma hakkının Daire’ye verilerek sigortalımağduriyetlerinin azaltılması, Engellileri Koruma ve Rehabilite ve İstihdamYasası altında sağlanan hakların, ilk sigortalı olduğu tarihte engelli olduğusaptanan veya Sakatların İstihdamı Yasası uyarınca sigortalı olanlara dasağlanmasının önünün açılması, malül olanlar hariç  27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığıbağlanmaması,  Sigortalının ölümü ileanasız ve babasız kalan çocukların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başkayasalar altında gelir veya aylık almamış olma şartının aranmayarak iki yerdenaylık veya gelir bağlanmasının önünün açılması, hizmet akitli çalışanlarınödenmiş primleri ile hak sahibi olmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanması,işverenlerin ise kendilerine ait tüm prim borçlarını ödeyerek yaşlılık aylığıbağlanmasına hak kazanmaları, direktörlere mali sorumluluk getirilmesi, yersiz ödemelerin ne şekildetahsil edileceğine ilişkin düzenlemeler getirilmesi,  iş kazası vakalarında ayni işverenin tümişyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğusıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiğiiş yerinin prim oranlarının artırılması ve 2 Şubat 2018 tarihinden öncePro-Rata usulü aylık bağlanmış olan sigortalıların mevcut durumlarının korunması amaçlanmıştır.

SosyalGüvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın  Genel Gerekçesi:

Komitetoplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, PersonelDairesi, Çalışma Dairesi, Başbakanlık Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu,Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu GörevlileriSendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası(KAMU-İŞ), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu(HÜR-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ),

KıbrısTürk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk İşverenlerSendikası(İŞVERENLER-SEN)’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerinisundular. 

HPMilletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındatoplanan Komiteye, 

UBP Milletvekilive Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz,

Komite Üyeleri; UBPMilletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTPMilletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HPMilletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.