HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, 

CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamladı ancak ilgili Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığı gerekçesi ile üçüncü görüşmesi bir sonraki toplantıda ele alınacaktır.   

Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nda yapılan değişiklikle, talep edilmeyen haberleşmeye ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile ticari elektronik iletilerin gönderilmesinin kötüye kullanılması ve/veya suistimal edilmesinin önüne geçilmesi ayrıca tüketicilerin bu nedenlerle yaşadığı sıkıntıları önleyici kuralların belirlenmesi ve cezai kuralların belirlenmesi amaçlanmıştır.

CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığındaki Komite toplantısına davetli olarak,  KKTC Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan  yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığındaki Komite toplantısına, 

UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili İzlem Gürçağ Altuğra, 

Komite Üyeleri; CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu  katıldı.