EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Toprak Ürünleri Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oyçokluğu ile kabul etti.  Buna ilaveten, Komite, gündeminde yer  alan “Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ve “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarına da devam etti. İlgili gündem maddeleri de ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam edecektir.   

Toprak Ürünleri Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: 

32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nm 12 (1). maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Toprak Ürünleri Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: 

32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nm 12 (1). maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:

20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş, bu tarih itibari ile yapılan uygulamalarda çeşitli sorunların olduğu tespit edilmiştir. Örneğin sağlık ile ilgili bazı ilaçlar özelliğinden dolayı stoklanması mümkün olmamakta ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaçlar olması nedeniyle önceden alınamamakta ve ihtiyaca göre alım yapılmakta idi. 

Ancak Kamu İhale Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile acil ihtiyaç halinde alım yapılmasına yasal olanak kalmamış ve sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.  Bununla birlikte, yurt dışı uygulama birimlerinin harcamaları da bu yasada düzenlenmemiş olduğundan bu birimlerin yapacakları alımlarda hangi usulün uygulanacağı konusunda tartışma yaratmıştır. İşbu Yasa değişikliği ile yukarıda bazı örnekleri belirtilen aksaklıkların giderilmesi ve uygulamada baş gösteren sorunların aşılması amaç edinilmiştir. 

 Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın yanısıra, Maliye Bakanlığı ve  Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yetkililer ile birlikte Merkezi İhale Komisyonu Eski Başkanı      Asım Özer de ilgili toplantıya katılıp, görüş ve önerilerini sundu. 

CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığındaki Komite toplantısına, 

UBP Milletvekili ve Komite BaşkanVekili Sunat Atun,

Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu,  CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili    Hasan Taçoy’un yanısıra UBP Milletvekili Özdemir Berova da  katıldı.