CANDAN VE SANER AKPA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI

<div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;">24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul toplantılarına Cumhuriyet Meclisini temsilen, UBP Gazimağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan katılıyor.</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;"></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;">Saner ve Candan, Polanyalı Killion Munyama tarafından hazırlanan “Avrupa’da yerinden edilmiş kişilerin hakları ve insancıl ihtiyaçları” konulu raporun ele alındığı<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit;">&nbsp;Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi oturumlarına</span>katıldı. Sözkonusu rapor çerçevesinde Kıbrıs’ta kayıplar konusu da ele alındı. Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, Kıbrıslı Rum üye Leonidas Pantelidis ve üçüncü üye Paul Henry Arni ile görüntülü telefon bağlantısı kuruldu.</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;"></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;">KŞK üyeleri 2006 yılından bu yana yapılan çalışmalar ve taraflarla yapılan işbirliği hakkında bilgi verdi. Bu çerçevede Küçük, Kıbrıs’ta göç ve kayıplar konusunun 1963 yılında başladığını vurguladı ve bu hususların rapora yansımamış olmasını eleştirdi.</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;"></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;">Armağan Candan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada kayıplar konusunun 1963 yılında başlayan insancıl bir konu olduğunu ve Kıbrıslı Türk ve Rumları eşit şekilde etkilediğine dikkat çekti. Candan ayrıca göç konusunun da 1974 yılında başlamadığını, 1963/64 yıllarında 25 bin Kıbrıslı Türkün göç etmek zorunda kaldığını belirterek, Kıbrıslı Türklerin uzun yıllar gettolarda yaşamaya mecbur bırakıldığını hatırlattı.&nbsp; Candan ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2007 yılından bu yana belirgin olumlu adımlar attığını ve uluslararası alanda tanınan önemli bir kurum olduğuna dikkat çekti ve komite üyeleriyle çalışanlarına teşekkür etti.&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;"></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;">Candan, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, 2019 yılı için 30 yeni askeri bölgeye erişiminin sağlandığını, bu konuda yapılan araştırmaların herhangi bir engelleme olmadan yapılabildiğini vurguladı. Candan, buna mukabil Rum tarafının Kıbrıslı Rumların himayesinde bulunan polis arşivlerini halen açmadığını da ifade etti. KŞK’nın Kıbrıslı Türkleri ve Rumları yakınlaştıran somut bir oluşum olduğuna işaret eden Candan, bu bağlamda Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının politize edilmemesinin önemini vurguladı.</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;"></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;">UBP Gazimağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner de kayıplar konusunun hem Kıbrıslı Türkler için hem de Kıbrıslı Rumlar için kanayan bir yara olduğunu ve adanın her iki tarafını da olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve 14 Şubat 1964 yılında kaybolan, Kıbrıs Türk Milletvekili Cengiz Ratip’in halen daha bulunamamasının Kıbrıslı Rumlar için büyük bir utanç olduğunu belirtti.</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;"></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;">Saner, kayıp Kıbrıs Türk Milletvekili Cengiz Ratip konusunun gerek parlamenter olarak gerekse vatandaş olarak her zaman takibini yapacağını vurgulayarak, bu konuda başta Cengiz Ratip olmak üzere, Kıbrıs Türk kayıplarının da ayrıca ele alınması için ilgili komite de girişimler yapacağına dikkat çekti.&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;"></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;">Saner ve Candan, Avrupa Konseyi Genel Kurul toplantıları yansıra AKPA bünyesindeki;&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit;">Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi; Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi; İnsan Hakları ve Demokrasi Komitesi; Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi; Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Gelişmeler Komitesi; Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi;&nbsp;</span>toplantılarına da katılıyorlar</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;"></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;">UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner Avrupa Muhafazakârlar Grubu toplantısına katılırken CTP Milletvekili Armağan Candan da Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Siyasi Grup toplantısına katıldı. Cumhuriyet Meclisi Heyeti katıldıkları toplantılara ilaveten Genel Kurul toplantıları çatısı altında, çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;"></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;">Heyete temasları sırasında KKTC Strazburg Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu ve Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dışilişkiler Şube Amiri Esma Ülgen Özser eşlik ediyor.</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;"></span></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: inherit; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; vertical-align: baseline; color: black;">Heyet, temaslarını tamamlayarak 28 Haziran 2019 Cuma günü KKTC’ye dönecektir</span></div><span style="font-size:14px;"></span>