CUMHURİYET MECLİSİ, İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 14:00’de HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Cumhurbaşkanınca Bir Daha görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası”nı görüştü. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, ilk olarak “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile kabul etti. Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: “Uzun zamandır Bakanlığımız nezdinde tüm hastane ve çalışanların eksiklikleri gözetilerek köklü bir değişiklik yapılması amacı ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda çalışılmalar yapılmaktadır. Ancak, Bakanlığımız nezdinde sürdürülen bu toplantılarda yapılması hedeflenen yasal değişikliğin oldukça kapsamlı olması sebebiyle bir süre daha üzerinde çalışılması gerekmektedir. Bu durum dikkate alındığında, sağlık servislerinin yürütülmesinde görev alan hemşire sayımızın yetersiz olması, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Yaşanan sıkıntıları gözlemleyen Bakanlığımız hemşire kadro sayılarının artırılmasına ilişkin yasal değişikliğin öncelikli olarak ele alınmasına karar vermiştir. Yürürlükte bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda yer alan Ebelik Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı’ndaki IV. Derece Hemşire kadrosundaki kadro sayısının, bu kadro için aranan koşul olan ‘Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulundan Hemşirelik Ön Lisans’ derecesi ile mezun olmak koşulu, önlisans mezunu veren okulun artık ülkemizde bulunmaması ve bu eğitim düzeyinde de hemşirelerin olmaması nedeni ile azaltılması ve bu kadroda fazla bulunan kadro sayılarının Paramedikal Hizmetler Sınıfı’nda yer alan III. Derece Yüksek Hemşire kadro sayısına eklenerek kadro sayısının artırılması amaçlanmaktadır.” İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra, “Cumhurbaşkanınca Bir Daha görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası”nı görüştü ve Yasa ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına katılarak süratli bir şeklide bugün ilk toplantısını gerçekleştiren İdari, Kamu ve Sağlık Komitesi Başkan ve tüm komite üyelerine teşekkür etti. Komite gündemine dair kısa bir değerlendirme yapan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, tüm komite çalışanlarına başarılar diledi. Komite toplantısına davetli olarak, UBP Milletvekili Sağlık eski Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel dairesi, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası’ndan yetkililer katıldı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Miletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.