DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde yeralan on(10) adet dilekçeyi görüşmeye devam etti.  

Söz konusu dilekçeler ile gündeminde yer alan diğer dilekçeleri de ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecektir.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak, dilekçe sahipleri ve yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay  Başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Sunat Atun, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner  katıldı.