DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.


Komite, gündeminde yeralan sekiz (8) adet Ombudsman raporunu görüşüp, ilgili raporlardan beş (5) tanesini karara bağladı. Gündeminde yer alan diğer Ombudsman raporlarını ise ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecektir.


Buna ilaveten, Komite, gündeminde yer alan bir (1) adet dilekçeyi de görüşüp, ilgili dilekçeyi de karara bağladı. Gündeminde yer alan diğer dilekçeleri ise ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecektir.


Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’nın yanısıra, ilgili kurum, kuruluş temsilcileri ile dilekçe sahipleri ve yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.


UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Başkanlığındaki Komite toplantısına,CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe,Komite Üyeleri; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı