DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Canaltay Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.


Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan dört (4) adet Ombudsman raporunu görüştü ve görüştü ve bir (1) tanesini karara bağladı. Gündeminde yer alan diğer Ombudsman raporları için ilgili Bakanlıklardan, Kurum ve Kuruluşlardan görüş istemi kararını aldı.


Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, ayrıca gündeminde bulunan dört (4) adet dilekçeyi de görüştü ve gündeminde yer alan tüm dilekçeler için ilgili Bakanlıklardan, Kurum ve Kuruluşlardan görüş istemi kararını aldı.


Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı ve Çevre Koruma Dairesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.


UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.