EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda saat: 09:00 da toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı.

Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Komite yaptığı toplantıda, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası’nda Cetvelde düzenlenen Muhtarlar ve İhtiyar Heyeti üyelerinin verdikleri çeşitli hizmetlere karşılık alma hakkına sahip oldukları harçlar günümüzdeki maddi koşulları karşılamadığı cihetle ihtiyaca ve çağdaş koşullara uygun olarak güncellenerek değiştirilmesi ve muhtarların aldığı devlet katkısının %80’e kadar artırılması kararını benimsemiştir.

Komite toplantısına, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanlığı’ndan Hilmi Balkan, Muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet ve Ali Tosun katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.