İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi HP Milletvekili Jale R. Roger Başkanlığı’nda saat: 11:00 de toplandı.

Komite, gündeminde bulunan Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)  (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliği ile kabul etti. Sanayi Sicil Yasa Tasarısı’nı ve Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde oyladı ve III. okunuşlarını bir sonraki toplantıda ele alacak. 

Sanayi Sicil Yasa Tasarısı’nın Genel Gerkçesi:

Ülkemizde planlı sanayileşmenin sağlanması, sanayi politikalarının ve hedeflerinin doğru ve gerçekçi olarak oluşturulabilmesi, sanayi sektörünün takip edilmesi, sektöre yön verilmesi, sanayi ile ilgili istatistik ve raporların güncel olarak görülebilmesine olanak sağlamak amacıyla, Sanayi İşletmesi olarak faaliyet gösteren  gerçek veya tüzel veya kamu tüzel kişilerin denetim altına alınarak sicil kayıtlarının yapılması amacıyla; sanayi işletmesi gerçek ve tüzel kişilerin sanayi siciline başvurularını, kayıtlarını, sanayi sicil belgesinin düzenlenmesini, değişiklik, vize ve iptal işlemlerini, yıllık işletme cetvelleri, ürün sınıflaması, sanayi işletmelerinin yükümlülüklerini ve idarenin görev ve yetkilerini, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak olan yaptırımları düzenleyen “Sanayi Sicil Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır. 

Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

KKTC Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası’nda beş olan ilçe sayısının Lefke’nin de ilave edilmesiyle altıya çıkarılmasına paralel olarak, Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüğü’nün de ihdas edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. “Sivil Savunma Teşkilat, Donatım ve Tedbirler Tüzüğü”nde beş olan Sivil Savunma Bölge Müdürlük sayısının bir artırılarak altıya çıkarılmasını sağlamak için, Lefke Bölge Müdürlüğünde görev yapmak üzere, Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasası’ndaki Sivil Savunma Şube Bölge Müdürü kadro sayısının bir artırılarak, mevcut kadro sayısının 13’den 14’e çıkarılması amaçlanmıştır.

Yapılacak bu değişiklik bağlamında, günün hizmet şartlarına uygun olarak, Sivil Savunma Şube Bölge Müdürü Kadrosu Hizmet Şeması’nın “Aranan Nitelikler” kısmının 1’inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Komite toplantısına davetli ve görevliler katıldı.

HP  Milletvekili  Jale R. Roger Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili  Aytaç Çaluda, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili  Özdemir Berova,  CTP Milletvekili  Fazilet Özdenefe,  CTP Milletvekili  Sıla U. İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.