İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">10:00’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">, gündeminde bulunan,</span><em><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </span></em><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:EN-US">nı</span><span style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> </span><span style="font-size: 13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">görüştü. </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri">&nbsp;</span><span style="font-size: 13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">, </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:EN-US">bugün gerçekleştirdiği toplantıda&nbsp; </span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language: EN-US">nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">“Meslek eğitiminde teknolojinin gelişimi ile birlikte alınan eğitim çeşitliliği de gündemdedir. Tüm ülkeler çeşitli yöntemlerle ve seviye düzeylerinde kazanılan bu yeterlilikleri Ulusal yeterlilik çerçevesi ile tanımlamaya yönelmiştir. Ayrıca yeterliliklerin içeriğine göre de bu kazanımları çerçeveye göre seviyelendirilecektir. Bu yeterliliklere göre alınan belgelerin ülkemizdeki değerini, işleyişini belirlemek, ülkemizde verilen eğitimin içeriğini ortaya koymak ve kaliteli iş yaşamını oluşturmak için bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language: EN-US">Komite,</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> Yasa Tasarısı ile </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:EN-US">ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek. </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></div> <div><em><span style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-style: normal;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></em></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite toplantısına davetli olarak, </span><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>