EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda, bugün saat 14:00’te toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile kabul etti. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından Kurum’un işlerliği ve faaliyet alanlarındaki çalışmalarını yapabilmesi için Kurum’un gelir ve giderlerini öngören Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2018 Mali Yılı bütçe Yasa Tasarısı, 6/12 Sayılı “Elektronik Haberleşme Yasa’sı uyarınca hazırlanmıştır”. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da katıldı. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Ersin Tatar, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.