İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">10:00’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan&nbsp; </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları( Değişiklik) Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”nı görüştü</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:EN-US"> ve tasarıyı oybirliğiyle kabul etti.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları( Değişiklik) Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”nın Genel Gerekçesi:</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve üyeleri 53/83 sayılı Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası kuralları uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Coronavirüs-Covid 19 salgını nedeniyle Cumhuriyet Meclisi 13/03/2020 tarihinde almış olduğu 13/03/2020 tarihli Resmi Gazete’nin EK IV Bölüm II’de yayımlanan kararı ile 26/04/2020 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimini zorunluluk ilkesi nedeniyle 11/10/2020 tarihine ertelemiş ve seçilecek Cumhurbaşkanın görevine başlamasına kadar görevde olan Cumhurbaşkanının görevine devam etmesine karar vermiştir. Kamu Hizmeti Komisyonu görevleri ve niteliği gereği devamlılığının olması gereken bir Komisyondur. Bu devamlılığın sağlanması için Yasanın 8. maddesinde Devlet Başkanına boşalan üyeliklere üç ay içinde atama yapması kuralı getirilmiş ve bu atama yapılana kadar üç aylık süre içerisinde Komisyonun yasal statüsünün aynen devam etmesi sağlanmıştır. Bu husus Yüksek İdare Mahkemesinin YİM 119/03 D.20/10 sayılı kararında da belirtilmiş ve eksik üye olması durumunda Komisyonun oluşmadığı karara bağlanmıştır.&nbsp; Zorunluluk ilkesi nedeniyle Anayasada belirtilen beş yıllık görev süresi uzatılan Sayın Cumhurbaşkanının bu süre içerisinde günlük cari işleri yapması esastır. Bu nedenle görev süresi dolduğu için boşalan üyeliğe atama yapılamamaktadır ve/veya Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir atama yapılmasını etik bulmamaktadır. Bu yasa tasarısı ile kamu yararı gereği çalışmasının devam etmesi gerekli olan Kamu Hizmeti Komisyonunun, Başkan ve/veya üyelerinden birinin görev süresi dolması halinde de Devlet Başkanı tarafından üç ay içinde boşalan kadroya atama yapılması amaçlanmış, ayrıca Kamu Hizmeti Komisyonunun çalışmalarına devam edebilmesi için Komisyonunun yasal oluşumu ile ilgili geçici bir madde getirilerek, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıp yeni Cumhurbaşkanı seçilip göreve başlamasına kadar eksik üye ile Komisyonun çalışmasına olanak sağlanmıştır.&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">, daha sonra</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">nın genel görüşmesine</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">devam etti. K</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">omite, </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">“Meslek eğitiminde teknolojinin gelişimi ile birlikte alınan eğitim çeşitliliği de gündemdedir. Tüm ülkeler çeşitli yöntemlerle ve seviye düzeylerinde kazanılan bu yeterlilikleri Ulusal yeterlilik çerçevesi ile tanımlamaya yönelmiştir. Ayrıca yeterliliklerin içeriğine göre de bu kazanımları çerçeveye göre seviyelendirilecektir. Bu yeterliliklere göre alınan belgelerin ülkemizdeki değerini, işleyişini belirlemek, ülkemizde verilen eğitimin içeriğini ortaya koymak ve kaliteli iş yaşamını oluşturmak için bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.” <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite toplantısına davetli olarak, </span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Başsavcılık, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>