EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün,<b> </b>UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat: 09.00’da &nbsp;toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite gündeminde bulunan, </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background: #F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US">Toprak Ürünleri Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı</span><span lang="EN-US" style="color:black;background:#F3FCFD; mso-ansi-language:EN-US">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;">madde madde oyladı ve oy çokluğu ile kabul etti. Daha sonra, </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background:#F3FCFD">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya devam ediyor.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;"><o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;color:black;mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-language:EN-US">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ’nde, Finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük degişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, diizenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. </span><b><u><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Komite toplantısına, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Hasan Adahan, Toprak Ürünleri Kurumu’ndan Mehmet Bullici ve Mehmet Savaş Arkut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan Rıfat Güney, Rasiha Maslakcı ve Pelin Yaylalı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu, Olgun Önal ve Halil Okur katıldı.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></div> <div><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali &nbsp;katıldı.</span></b><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: TR"><o:p></o:p></span></div></div>