AB UYUM KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün,</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> UBP Milletvekili Komite Başkanı Ersan Saner <b>&nbsp;</b>Başkanlığında saat 12.00’da&nbsp; toplandı.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite, “Hal Yasa Tasarısı”na ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililerin görüş ve önerilerini dinledi.<o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Hal Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:BatangChe">Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların<span style="color:black"> ticaretinin </span>kayıt altına alınması,<span style="color:black"> kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını;&nbsp; malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak </span></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: BatangChe;mso-fareast-language:EN-GB">amacıyla; </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:BatangChe; color:black">malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları,&nbsp; Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına&nbsp; ilişkin esasları </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:BatangChe">düzenleyen “Hal Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden Başkan Mahmut Özçınar, Genel Koordinator Hüseyin Köle, Hukuk Müşaviri Müjgan Irkad, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan katıldı. <o:p></o:p></span></div> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm"> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Ersan Saner Başkanlığında toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Jale R. Rogers ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div> </div></div>