KKTC KÜLTÜR SANAT KOLEKSİYONU WEB SAYFASI OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

<div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(80, 78, 78);">Sanal Kültür Sanat Koleksiyonu web sayfasının tanıtımı ve sergi açılışı Pazartesi günü gerçekleştirilecek.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(80, 78, 78);">Kıbrıs Türk toplumunun kültürel ve sanatsal üretimlerinin her geçen gün kaybolmaya yüz tuttuğu ve bu yüzden acil olarak, günümüz teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak, ulaşılabilen tüm materyallerin dönüştürülmesi, farklı formatlarda kayıt altına alınması, uluslararası standartlara göre sınıflandırılması ve her ortamda erişim sağlanabilmesinin çok gerekli ve elzem olduğu düşüncesiyle, Cumhuriyet Meclisi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi’nin koordinasyon ve işbirliği ile sürdürülen KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu web sayfası oluşturulması çalışmaları tamamlandı.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(80, 78, 78);">Web sayfasının tanıtım etkinliği ile koleksiyonlardan seçilen eserlerden oluşacak serginin açılışı, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(80, 78, 78);">Açılışa tüm sanatçı ve sanatseverler davet edildi.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(80, 78, 78);">KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu projesi ile amaçlanan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet kurumlarının sahip olduğu kültür sanat koleksiyonlarını, çağdaş normlara uygun olarak derlemek, bilimsel sınıflamalarını yaparak kayıt altına almak ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirerek, dünyanın her yerinden erişilebilir olmalarını sağlamak.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(80, 78, 78);">Açıklamada şunlar kaydedildi:<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(80, 78, 78);">“Sanal kültür sanat koleksiyonu, var olan bilgi, belge ve görsel materyallere ulaşılmasına sağlayacağı olanakla birlikte, kültürel ve sanatsal geçmişimizin daha yakından tanınmasına da katkıda bulunacaktır. Bu sayede koleksiyondan yararlanmak suretiyle ortaya çıkarılacak yeni üretimlerle, bellek oluşturulmasında ve geleceğe yönelik adımlar atılması konusunda da öncü olacaktır.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(80, 78, 78);">Bilindiği gibi 1990’lı yıllardan itibaren internet kullanımının yaygınlaşmasına koşut olarak, dünyanın birçok önemli sanat müzesi de dijital ortamı kullanarak, internet ve sanal veri tabanları aracılığı ile kültür ve sanat koleksiyonlarını kullanıcılara etkin bir şekilde ulaştırabilmişlerdir. Böylece kurumlarını çok daha fazla erişilebilir hale getirerek, uygulamalarına küresel sanal bilgiyi de katarak kendilerini daha değerli kılmışlardır.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(80, 78, 78);">Projenin ilk basamağı olarak, Devlet kurumları arasında en geniş plastik sanat eseri koleksiyonlarına sahip olan KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi’nin koleksiyonlarında (tasarruflarında) bulunan 400’ü aşkın resim dijitalleştirilerek sınıflandırıldı. Ayrıca sanatçıların özgeçmişlerinin yazılması çalışmaları sürdürüldü ve tamamlanan görsellerle niteleme bilgileri dijital veri tabanına yüklendi.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(80, 78, 78);">Projenin kapsamı ve sonraki aşamaları planlanırken, devlet kurumlarının sahip olduğu kültürel ve sanatsal değerlerin (el yazmaları, nadir eserler, pullar, haritalar, etnoğrafik değerler v.s) oluşturulacak temalar altında dijitalleştirilip veri tabanına yüklenerek, sanal olarak kullanıcı ve araştırmacıların hizmetine sunulması hedeflenmiştir. Bu düşünce ile Web sayfasının ismi “KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu” olarak belirlenmiştir.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(80, 78, 78);">Ülkemizde bu alanda bir ilk olacak olan Web sayfasının, öngörü ve amaçlananlar ışığında geliştirilebilmesi için tüm kurumlarla işbirliği sürdürülecek ve proje Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi tarafından yürütülecektir.”<o:p></o:p></span></div></div>