HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞILİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında saat; 9.00 da toplandı. Komite gündeminde bulunan; Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladıktan sonra, madde madde görüştü ve oybirliği ile kabul etti. III. üncü okunuşunu haftaya gerçekleştirecek. Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 19’uncu maddesinde yer alan topluluk malları, Yasası’nın mevcut halinde; Bir köy veya mahalle kurma, tarıma elverişli hale getirme, toprak koruma, madencilik ve kamu hızmeti ile ilgili bir yükümlülük amaçlarından herhangi biri için topluluk malı olmaktan çıkarılabilir şeklinde düzenlenmiştir.Sayılan amaçlar arasına ‘Sanayi Bölgeleri Kurmak’ ifadesi eklenerek, bu bölgelerin sanayi amaçları için de kullanılabilmelerine olanak sağlamak ve 19’uncu maddenin (d) bendinde yer alan ‘erkek sakinleri’ ifadesi kaldırılarak yerine ‘seçmen kütüğünde kayıtlı olanlar’ ifadesi konmak amacıyla Taşınmaz Mal ( Tassarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) ( Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Komite toplantısına, söz konusu Yasa Tasarısı ile ilgili davetliler katılmıştır. CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında toplanan Komite’ye; UBP Milletvekili İzlem Gürçağ ve HP Milletvekili Erek Çağatay ve HP Milletvekili Jale R. Rogers katıldı.