HUKUK,SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda, bugün saat 09:30’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan “Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarı’nı” oy birliği ile kabul etmiştir. Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın Genel Gerekçesi: Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 19’uncu maddesinde yer alan topluluk malları, Yasası’nın mevcut halinde; Bir köy veya mahalle kurma, tarıma elverişli hale getirme, toprak koruma, madencilik ve kamu hızmeti ile ilgili bir yükümlülük amaçlarından herhangi biri için topluluk malı olmaktan çıkarılabilir şeklinde düzenlenmiştir. Sayılan amaçlar arasına ‘Sanayi Bölgeleri Kurmak’ ifadesi eklenerek, bu bölgelerin sanayi amaçları için de kullanılabilmelerine olanak sağlamak için düzenleme yapılmış ancak Komite esas amacın tüm ülkede değil sadece Güvercinlik Bölgesinde sanayi bölgesi kurulmasına yönelik yasal bir değişiklik yapılması ve bölgede yatırım yapanların bu husustaki mağduriyetlerinin giderilmesi olduğundan hareketle, bu düzenlemenin sadece Güvercinlik bölgesinde değil başka bölgelerde de sanayi bölgesi kurulması ile topluluk malları olarak kullanılabileceğine imkan vereceği gerekçesiyle değişiklik yapmış ve esas amaca uygun olarak sadece Güvercinlik Bölgesi için yeniden düzenleme yapmıştır. Ayrıca 19’uncu maddenin (d) bendinde yer alan ‘erkek sakinleri’ ifadesi kaldırılarak yerine ‘seçmen kütüğünde kayıtlı olanlar’ ifadesi konmak amacıyla Taşınmaz Mal ( Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) ( Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Komite gündeminde bulunan bir diğer konu olan “Kent Güvenlik Sistemi Yasa Tasarısı’nın” genel görüşmesine başladı. CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda toplanan Komite toplantısına davetli olarak KKTC Başbakanlığı’ndan, KKTC İçişleri Bakanlığı’ndan ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.