EKONOMİ,MALİYE,BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığı’nda saat: 10.00 da toplandı. Komite gündeminde bulunan, Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı ve madde madde görüştü. Söz konusu Yasa Tasarısı’nı, oy çokluğu ile kabul etti. Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Yayın Yüksek Kurulu tarafından Kurul’un işlerliği ve faaliyet alanlarındaki çalışmalarını yapabilmesi için Kurulun gelir ve giderlerini öngören Yayın Yüksek Kurulu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı değiştirilmişşekli ile 39/ 97 Sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’ uyarınca hazırlanmıştır. Komite toplantısına, davetli olarak ilgili yetkili ve görevliler katılmıştır. CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili Ersin Tatar, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı. Komitede ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Tebrrüken Uluçay da yer aldı.