HUKUK,SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda, bugün saat 10:00’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni” oybirliğiyle kabul etmiştir. Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi: Fasıl 154 Ceza Yasası’mn 210’uncu maddesi esasen hafif bir suç kategorisinde bir suç olmakla beraber, ölümlü trafik kazalarının artması neticesinde bu suç ağır bir suç haline getirilmişti. Ancak, amaç yönünden doğru olan bu değişiklik, maalesef ölümlü trafik kazaları dışındaki vakalar neticesinde yargılanan kişilerin de ağır bir suç isnadıyla karşı karşıya kalmalarını sağlamıştır. Böylesi bir durumun adil ve hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirilmektedir. Bu değişiklik yasası ile amaçlanan, tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçunu, ölümlü trafik kazalarıyla ilgili caydırıcılık ortadan kaldınlmaksızın, esas amacına uygun olarak yeniden düzenlemektir. Komite, gündeminde bulunan bir diğer konu olan “Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” oybirliği ile kabul etmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” Genel Gerekçesi: Organize Sanayi Bölgelerinde var olan sorunları en aza indirmek amacıyla idare tarafından etkili tedbirlerin alınması elzem olmuştur. Yasa, özellikle suç ve cezalar konusunda günün koşullarına göre yetersiz kalmıştır. Sanayi Bölgelerindeki ortak kullanım alanlarını sürekli işgal eden, çevre kirliliği ve düzensizlik yaratan, sanayi bölgesindeki kiracılar ve gelen ziyaretçiler tarafından kullanılabilecek alanların kullanımına engel olanlara karşı tedbir alınması ve kamu yararının gözetilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, idare tarafından alınacak tedbirlerin açıkça yer aldığı, idari para cezasının ve mahkemenin müsadere etme yetkisinin düzenlendiği ve Bakanlar Kuruluna hangi konularda tüzük çıkarma yetkisinin verildiğini içeren “Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır. Komite, gündeminde yer alan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı’nı” görüşmeye devam etti. Bahse konu gündem maddesi ilerleyen toplantılarda yeniden ele alınmaya devam edecektir. Komite toplantısına davetli olarak, KKTC Başbakanlığı’ndan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan ve Polis Genel Müdürlüğü’nden ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.