MİLLETVEKİLLERİ AKPA GENEL KURULU TOPLANTILARINA KATILDI

CTP Milletvekili Armağan Candan ve UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, Meclisi temsilen Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu toplantılarına katıldı. 25-29 Haziran tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirilen AKPA Genel Kurulu toplantılarında, İsviçreli Milletvekili Liliane Maury Pasquier AKPA Başkanı seçildi. Genel Kurul’un gündeminde Suriye’ye komşu ülkelerde yaşayan mültecilerin durumu, yurtdışında güvenli mülteci barınakları kurulması, iltica başvurularının sınır aşırı olarak yapılması ve AB mülteci ve göç politikaları, 11 Nisan tarihinde Azerbaycan’da gerçekleştirilen Başkanlık seçimi, Rusya’da göz altında bulundurulan Ukrayna vatandaşı siyasi mahkumların durumu gibi güncel konular vardı. CANDAN CTP Milletvekili Armağan Candan, Genel Kurula hitaben bir konuşma yaptı. Sosyalist Grup mensubu Avusturya Milletvekili Stefan Schennach’ın “kültürel mirasın kasti tahribi ve kültürel miras kaçakçılığı” konulu raporunun ele alındığı oturum sırasında konuşan Candan, nereye ait olursa olsun kültürel mirasın tüm insanlığın ortak mirası ve korunmasının da ortak bir görev olduğunu belirtti. Bu durumun Kıbrıs için de geçerli olduğunu, adadaki tüm kültürel varlıkların Kıbrıslı Türkler, Rumlar, Maronitler, Ermeniler ve Latinler başta olmak üzere tüm insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayan Candan, kültürel mirasa yönelik kasti tahribatların ve kültürel miras kaçakçılığının kınanması gerektiğini ifade etti. Candan, iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, Komitenin, güven yaratıcı önlemler kapsamında 21 Mart 2008 tarihinde, adanın her iki tarafındaki kültürel varlıkların korunmasına katkı sağlamak üzere kurulduğunu belirtti. Candan, en iyi çalışan iki toplumlu teknik komitelerden biri olan Kültürel Miras Teknik Komitesinin çalışmalarının Avrupa Konseyi tarafından da desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ersan Saner ve Armağan Candan, Genel Kurul oturumlarının yanı sıra Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi ile Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi toplantılarına katıldı. Candan, Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grubu; Ersan Saner ise Muhafazakar Grup toplantılarında yer aldı.