AB UYUM KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda, bugün saat 10:00’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti. Komite, ilgili gündem maddesini ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecektir. Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: “Ülkemizde tohum üreticiliği ile ilgili kapsamlı bir yasal mevzuat bulunmaması nedeni ile tohum üretimleri yeterli kontrollerden yoksun gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği bitki sağlığı mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı, tohum ve bitki materyallerinin kalite, kontrol, ithalat, ihracat, satış ve üretim kurallarını düzenleyerek, tarla denetimleri, hasat öncesi tohum denetimleri, hasat sonrası denetim, tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtası ile çeşit kataloguna dayalı zorunlu sertifıkasyonu sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu Yasa Tasarısının hazırlanmasında, Avrupa Birliğinin Tohumculuk konusunda mevzuatı ve üye ülkelerin örnekleri dikkate alınmıştır. Bu amaçla, orman ağaç türleri dışında kalan tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer tüm bitki türlerinin tohum üretimi, sertifıkasyonu, denetimi, pazarlanması ile ilgili temel kurallar ile tohum üreten gerçek veya tüzel kişilere yönelik kurallar düzenlenmiştir.” Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, K.K.T.C Tarımsal Araştırma Enstitüsü, K.K.T.C. Devlet Üretme Çiftlikleri ve AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.