HUKUK,SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda, bugün saat 10:00’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. Komite, gündeminde bulunan ilgili Yasa Tasarısı’nı ilerleyen günlerde de ele almaya devam edecek. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı ile yapılması hedeflenen; KKTC sınırları içerisinde güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, suç ve suçlular ile mücadelede etkinliğin arttırılması, hava, kara ve deniz hudut kapılarında güvenliğin en üst düzeye çıkarılarak bu kapılardan giriş-çıkış yapan insanların, araçların ve konteynırların insan kaçakçılığı başta olmak üzere uyuşturucu, silah veya patlayıcı maddelere karşı mücadelenin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla kurulumu yapılacak KGYS Projesi ile KKTC sınır kapılarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaları, gelişen teknoloji ile birlikte bilişim sistemlerini kullanarak kamu yaran için kamuya açık alanlarda cadde ve sokaklarda güvenliğin sağlanması, yasalara aykırı eylem ve davranışta bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, suçlulann tespiti ve suçla ilgili delillerin elde edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tasarının amacı;toplumun ortak kullandığı alanlarda güvenliğin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak, ayrıca hukuka aykırılıkların tespiti ve suçlu ve emarelerin elde edilmesini sağlamaktır. İş bu tasarıda güvenlik ile kişi özgürlüğü arasındaki hassas denge de gözetilmiş, kişi hak ve özgürlüklerini koruyucu hükümler getirilmiştir. Komite toplantısına davetli olarak KKTC Başbakanlığı’ndan, Polis Genel Müdürlüğü’nden, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden ve Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.