İDARİ,KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda, bugün saat 10:00’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yüksek Öğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ”nı oy birliği ile kabul etmiştir. Komite, bir diğer gündem maddesi olan “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı”nın ise genel görüşmesine devam ediyor. Komite, ilgili gündem maddesini ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecektir. 65/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yüksek Öğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ”nın Genel Gerekçesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören ve herhangi bir sebeple bu kurumlarla ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşı olan öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmelerini ve/veya yükseköğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün kullanılmakta olan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. 1993 yılından bugüne dünyadaki hızlı değişimler ve Oda’nın kurumsal gelişmesi yeni bir Yasa yapılması zorunluluğunu doğurmuştur. Yürürlükte olan Yasada esnaf ve Zanaatkâr kavramları net değildir. Bundan dolayı ülkemizde esnaf-tüccar ve Zanaatkâr-sanayici ayrımı yapılamamaktadır. Geçen zaman içerisinde ülke çapında bir örgütlenme olan KTEZO’sına fiili olarak bağlı meslek birlikleri oluşmuştur. Bu amaçla Oda’nın federatif yapısını daha da güçlendirmek ve bağlı birliklerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek gerekliliği ortaya çıkmıştır. Esnaf ve Zanaatkâr işyerlerinin standartlarını AB normları çerçevesinde yükseltmek onların olası bir çözümde rekabet edebilme güçlerini artıracaktır. Yukarda belirtilen gerekçelerle Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın ve esnaf zanaatkârların güçlendirilerek, hizmet kalitesinin artırılacağı yeni bir Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası yapılması öngörülmüştür. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, davetli olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Dr.Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.