İDARİ,KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda, bugün saat 13:00’de toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesi çerçevesinde konuyla ilgili olarak ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Komite, ilgili gündem maddesini ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecektir. Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi: İnsan sağlığını tehdit eden hastalıkların çoğu gelişmekte olan virüsler ve/veya bulaşıcı hastalıklar tarafından meydana geldiği ve özellikle bulaşıcı bir hastalığın insanlarda dikkate değer ölçüde zarara yol açan veya açabilecek bir rahatsızlık veya tıbbi bir durumun olduğu belirlenmiştir. Son yıllarda ülkemizdede yayılmakta olan bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolü için yapılan çalışmalarda yaşanan sıkıntıları ve mevzuat yetersizliğini ortadan kaldırmak amacı ile Bakanlığımızca ilişikte bir sureti sunulan Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Bu Yasa Tasarısı hazırlanırken kendi ülke koşullarımız da gözetilerek Avrupa Birliği’nin koymuş olduğu genel ilkeler çerçevesinde kendi yapımıza uyumlaşmasına çalışılmıştır. İş bu Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi ile dünyada gelişmekte olan bulaşıcı hastalıkların takibini yaparak ülkemizde yayılmakta olan bulaşıcı hastalıkların daha kolay ve etkin bir şekilde önlenmesi ve kontrolü sağlanabilecektir. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, AB Koordinasyon Ofisi, TIP-İŞ ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.