EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün<b> </b>UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat 09.30’da &nbsp;toplandı.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan </span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: rgb(243, 252, 253);">Taşınmaz Mal Vergisi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: rgb(243, 252, 253);">görüştü ve bahse konu kararnameyi Değişiklik Yasa Tasarısına dönüştürmek suretiyle oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti. &nbsp;<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: rgb(243, 252, 253);">Söz konusu kararnamaye ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu Miletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise red oyu verdiler.<o:p></o:p></span></div><div><u><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: rgb(243, 252, 253);">Taşınmaz Mal Vergisi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname</span></u><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: rgb(243, 252, 253);">’nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div><div><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: rgb(243, 252, 253);">“Dünya genelinde hızla yayılan Pandemik Koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla yaşanan ve/veya yaşanması muhtemel sıkıntılar nedeniyle sürecin etkilerinin azaltılması ve ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde alınabilmesi adına kaynak sağlanması ile yaşanılan ve yaşanılması muhtemel ekonomik problemlerin etkilerinin azaltılarak salgınla mücadelede Devletin önünün açılması hedeflenmektedir.”<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite toplantısına davetli olarak; Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni temsilen Birlik Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediyesi Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı katıldı.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu,&nbsp; CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Erkut Şahali ve DP Milletvekili Serdar Denktaş katıldı.<o:p></o:p></span></div>