DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra Başkanlığı’nda, bugün saat 10:00’da toplandı.</div><div><br></div><div>Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan (28) adet dilekçeyi görüştü. Komite, ilgili kurumlarla yapacağı yazışmalar doğrultusunda, bir sonraki toplantısında bahse konu dilekçelerle ilgili değerlendirmeleri devam edecektir.</div><div><br></div><div><br></div><div>UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra Başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.</div></div><div><br></div>