İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> ve bahse konu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Komite toplantısına davetli olarak Belediyeler Birliği’nden Mahmut Özçınar, Müjgan Irkad, Başbakanlık’tan Bügem Kırgın, Sağlık Bakanlığı’ndan Fatme Memich, Çiğdem Çağa, Figen İnce ve Polis Genel Müdürlüğü’nden Mahmut Gümüşsoy </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background: #F3FCFD">katılarak komiteye görüş ve önerilerini aktardılar. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına, </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı. Toplantıya ayıca TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div style="border-top: none; border-right: none; border-left: none; border-image: initial; border-bottom: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 0cm 1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <div><b><u>“Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik)Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan COVİD-19 ile mücadele kapsamında hastalığın ülkemizdeki yayılımının önlenmesi ve/veya hafifletilmesi amacı ile Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile oluşturulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerileri ile Dünya Sağlık Örgütünün önerileri dikkate alarak bir takım önlemler Bakanlığımızca alınmaktadır. Ancak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüsün mutasyona uğramış versiyonları bulunması nedeni ile yaşanan bulaş riskini azaltmak ve/veya kontrol altına alabilmek için alınacak olan kararların genişletilmesi ve alınan kararlara uyulmaması halinde uygulanacak olan idari yaptırımlar ile suç ve cezaların yasal olarak düzenlenmesi gerekmektedir.<o:p></o:p></span></div> </div></div>