SENNAROĞLU’NDAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

<div>Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının açılamadığını belirtti.<br></div><div>Sennaroğlu ,açıklamasında şunları kaydetti:</div><div>“Sayın Milletvekilleri, Sayın Basın Mensupları,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Bilindiği üzere bugün Ülkemizde genel grev yaşanmakta ve birçok kamu, kurum ve kuruluşlarında örgütlü sendikalar bu greve destek vermişlerdir. Bu bağlamda, Meclis çalışanlarının da birçoğu greve katılmıştır.&nbsp;</div><div>Dolayısıyla bu grev Genel Kurul çalışmalarını da etkilemiş ve bugün toplanması gerekir Genel Kurul çalışmaları İçtüzüğün 161’inci maddesi tahtında yapılamamıştır.&nbsp;</div><div>İçtüzüğün 161’inci maddesi Genel Kurulda tutanak tutulması ve düzeltilmesine ilişkin kuralları içermektedir. Bu madde uyarınca, Genel Kurulda tam tutanak tutulmakta ve bu tam tutanakta stenograflarca ve ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin yardımıyla tutulmaktadır. Bahse konu teknik personelin çoğunluğunun grev hakkını kullanması nedeniyle tam tutanak tutulmasının veya ses kaydı alınmasının bu şartlarda uzun süreli mümkün olamayacağı kanaatiyle Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamamıştır.&nbsp;</div><div>Bilgilerinize sunarım.”</div><div><br></div><div><br></div>