İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda bugün saat 10:00’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti. İlgili Yasa Tasarısı’nı ilerleyen toplantılarında da ele almaya devam edecek. Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi: 61/2014 Sayılı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası 2 Aralık 2014 ve 17/2016 Sayılı Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası 15 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yasalarda Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi) altında yer alan Müdür kadrolarına paralel, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasına bağlı I’nci Cetveline de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Müdürü ile Trafik Dairesi Müdürü kadrosunun eklenmesi gerekmektedir. Komite toplantısına davetli olarak, Personel Dairesi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda toplanan Komiteye, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, Komite Üyeleri; CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.