HUKUK VE SİYASİ İŞLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı görüştü. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele alınmaya devam edecek. Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı. Komite toplantısına ayrıca, UBP Milletvekili Özdemir Berova da katıldı.