HUKUK,SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİNDEN ÇALIŞMA TOPLANTISI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 9:00’da bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. AB Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıda, Komite gündeminde bulunan, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı çalışmak ve geliştirmek üzere Romanya’dan uzman kişi Sorin Sorescu ve Polanya’dan uzman kişi Piötr Przybylek, AB müktesebatı ve kendi ülkelerindeki Yasalar konusunda bilgi verdi. Toplantıda, Romanya’dan uzman kişi Sorin Sorescu Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde, yolsuzluklarla mücadele etmek için izledikleri startejileri, çıkardıkları yasaları ve uygulama sonuçlarını aktardı ve komite üyelerinin sorularını yanıtladı. Polanya’dan uzman kişi Piötr Przybylek ise Mal beyanı ve yolsuzluklarla mücadele konusundaki deneyimini örneklerle açıkladı. Toplantıda, AB Koordinasyon Merkezi’nden Tuğyan Atıfoğlu, Erol Tahran ve Betül Atasayan Gülseven hazır bulundu. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.