SEL FELAKETİ ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda, bugün saat 15:00’de toplandı. Komite, gündeminde bulunan, “Çalışma Yöntemlerinin Belirlenmesi” konu başlığı ile ilgili olarak ilk toplantısını yapıp, konuya ilişkin çalışma yöntemlerini belirlemiştir. Yukarıda adı geçen araştırma konusuna ilişkin olarak çalışmalarına ilerleyen toplantılarında da devam edecektir. Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da katılıp, konuya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunmuştur. CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Komite Başkanvekili Hamza Ersan Saner, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in yanısıra UBP Milletvekili Özdemir Berova da katıldı.