İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.</div><div>İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, ilk olarak gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve bahse konu yasa tasarısının üçüncü okunuşu gerçekleştirip oybirliği ile onaylayarak genel kurula sevk etti.</div><div>Komite daha sonra “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısı”nı ele alarak tasarının genel görüşmesine başladı.</div><div>İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi son olarak “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirmeye devam etti.</div><div>Komitenin “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısı”nı görüştüğü toplantısına Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, MRS Değerleme ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katıldılar. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ile ilgili komite oturumuna ise Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kamu-İş, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kamu-sen ve KTAMS’dan yetkililer katıldılar.</div><div>UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.</div><div></div><div>“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:</div><div>7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ile 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda kamuda istihdam şekillerini düzenleyen ilgili maddeleriyle uyum sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.</div><div>Bu bağlamda, 33/1993 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat Yasası’nın 4’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca Banka bünyesinde istihdam edilen</div><div>sözleşmeli personel sözleşme süresinin, Kamu Görevlileri Yasası ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın ilgili maddeleriyle uyumlu hale getiren bir düzenleme yapılmıştır.</div><div>Ayrıca, 18/2014 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası ile 19/2014 sayılı “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle kamuda geçici personel istihdamı kaldırılmıştır. Buna paralel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Banka hizmetlerinin yürütülmesinde de “Geçici Personel” istihdamının kaldırılması amaçlanmış ve esas Yasanın ilgili maddesi yeniden düzenlenmiştir.</div><div>Bunlara ilaveten Tasarı ile Esas Yasa’nın 35’inci maddesinin (2)’nci fıkrasında Kalkınma Bankası personeline verilen maaşlarına ilaveten ek ödeneğin, kamuda sürekli personel ile aynı hakka sahip olan engelli personele de verilmesine olanak sağlamak için ilgili maddede yeniden düzenleme yapılmıştır.</div><div>“Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:</div><div>İşbu Yasa Tasarısı ile ülkemizdeki emlakçılık sektörünü denetim ve kontrol altına almak ve Emlakçılar Birliğine tüzel kişilik kazandırmak, Emlakçı veya Emlak şirketlerinin yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak; onların ortak ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarını korumak ve temsil etmek ve üyelerin verimli ve uyumlu çalışma olanaklarına kavuşmasını sağlamak için her türlü çaba ve girişimlerde bulunmak amaçlanmaktadır.</div><div>“Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No.2) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:</div><div>Sağlık alanında hizmet veren kişilerin, günümüz koşulları ile birlikte gelişen sağlık sektöründe daha iyi hizmet verebilmelerini, mevcut kadroların ve pozisyonların gelişen sağlık sektörüne uyum sağlayabilmesi açısından düzenlenmesini, tüm bu belirtilenler ile ilgili hukuki ve idari düzenlemenin yapılarak vatandaşa daha iyi bir sağlık hizmeti sunulabilmesi amacı ile bakanlığımızca ilişikte bir sureti sunulan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No.2) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.</div></div>