SEÇİM TARİHİNİ BELİRLEMEK AMACIYLA KURULAN AD HOC KOMİTE TOPLANDI

<div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, </span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere oluşturulan Geçici ve Özel ( Ad-Hoc) Komitesi bugün saat 12.00’de UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-weight:bold">Komite, gündeminde bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı’nı görüştü. Komite, söz konusu Yasa Tasarısı’nı oyçokluğu ile oylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Anayasanın 79’uncu maddesi Cumhuriyet Meclisi seçimlerine ilişkin kuralları düzenlemektedir. Bu maddede, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin beş yılda bir yapıldığı kuralı yanında, ara seçimlerin her yıl belli zamanda yapıldığı; ancak genel seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılamayacağı kuralı da bulunmaktadır. Anayasa hükmü gereğince 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 14’üncü maddesi ara seçimlerin her yılın Haziran ayında yapılacağına ilişkin kuralı düzenlemiştir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Ayrıca bahse konu Yasanın aynı maddesi, ara seçimlerin Cumhuriyet Meclisince her yılın Haziran ayı içerisinde saptanan günde yapılmasını ve bu günden önceki altmışıncı günün de seçimin başlangıç günü olarak belirlenmisini öngörmüştür. Bu bağlamda Cumhuriyet <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Meclisinin, seçimlerinin yenilenmesine ilişkin seçim kararı alması halinde, Haziran ayında ara seçim yapılmasına gerek kalmayacaktır.<o:p></o:p></span></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Yukarıda bahsedilen Anayasa ve 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları çerçevesinde, dünyada ve Ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını da göz önüne alındığında,meclisin aritmetik yapısını da değiştirmeyeceği, demokrasimize halel gelmeyeceği düşünüldüğü zaman, ara s<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">eçim yapmanın gerek seçimde çalışacak olan personel gerekse diğer harcamalarla&nbsp; ve var olan ekonomik sıkıntılarla birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık on milyon Türk Lirası gibi bir meblağın harcanmasına&nbsp; sebep olacağı ve böyle bir dönemde Devlete büyük bir mali külfet getireceği açıktır. <o:p></o:p></span></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Bu aşamada tüm bu gerekçeler çerçevesinde, ara seçimin yapılması yerine, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiş olup,içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin iyileştirilmesi amacıyla gerek ülkemizde,gerek dünyadaki aşı programlarının hayata geçirilmesine imkan tanımak ve daha sağlıklı koşullarda seçimlerin yapılmasına olanak sağlamak amacıyla 3 Nisan 2022 tarihinde yapılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı kanısına varılmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><a name="_gjdgxs"></a><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları dikkate alındığında, Haziran ayında ara seçim yerine, <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine gidilmesi amacıyla bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığında toplanan Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere oluşturulan Geçici ve Özel ( Ad-Hoc) Komitesi toplantısına, YDP Milletvekili Komite Başkan Vekili Bertan Zaroğlu, UBP Milletvekili Özdemir Berova, DP Milletvekili Serdar Denktaş ve UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı. Komite toplantısına ayrıca,&nbsp; UBP Milletvekili Zorlu Töre, Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı. Komite toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ve Yasalar Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe Unan Ersöz katıldı.<o:p></o:p></span></div>