EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 10:00’da toplandı.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite gündeminde bulunan “</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">”nı ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’’nı görüştü.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite ilk olarak gündeminde bulunan “</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">”nı görüştü ve bahse konu Bütçe Yasa Tasarısını oyçokluğu ile onaylayarak genel kurula sevk etti.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(13, 13, 13);">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesine devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecektir.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(13, 13, 13);">Komite toplantısına davetli olarak, Para Kambiyo ve İnkişaf İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu, Burak Şöföroğlu, Pembe Arifoğlu ve Mustafa İpçioğlu; Merkez Bankası’ndan Tarık Tunçkol ve Latife Uçaner; Hukuk Dairesi’nden Gözdem Çeliker, Polis Genel Müdürlüğü’nden Osman Kayabaşı ve Bayrak Radyon Televizyon Kurumu’ndan İlksen Türker ve Ufuk Kadıoğlu katıldılar.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.<o:p></o:p></span></div><div><b><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5);">“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın” Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div><div><b><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5);">&nbsp;</span></u></b></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5);">Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlernin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele edebilmek için “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(13, 13, 13);"><o:p></o:p></span></div></div>