DEĞİŞİKLİK

MECLİS YARIN KOMİTEDE GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANACAK BÜTÇE PROGRAMINI DEĞİŞTİRİLDİ