Trafik Hizmetleri ile ilgili Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu

Trafikle ilgili tüm birimlerin tek çatı altında toplanarak yetki karmaşasının önlenmesini amaçlayan Trafik Dairesi kurulmasını öngören “Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetim Yasa Tasarısı”, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.