EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANTISI

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANTISI Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan komitesi bugün tüm üyelerinin katılımıyla toplanmıştır. Konut edindirme (değişiklik) yasa tasarısı oybirliğiyle geçmiş ve genel kurula sevkedilmiştir. İkinci gündem maddesiyle ilgili (Fonlara ilişkin toplam 9 tasarı) olarak genel görüşme yapılmış ve bakanlık yetkilileri komiteye bilgi vermişlerdir.