MECLİS BAŞKANLIĞI'NDAN BASIN AÇIKLAMASI

<div>KKTC Cumhuriyet Meclisi Bahçesinde 12 Ocak 2023 tarihinde törenle açılışı gerçekleşen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük büstleri ile ilgili bazı çevrelerden gelen yorumlar üzerine dezenformasyonu önlemek adına Meclis Başkanlığı tarafından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapılması zaruri olmuştur. <o:p></o:p></div> <div>Hatırlanacağı üzere Cumhuriyet Meclisi binasının bulunduğu bahçede Ulu Önder Atatürk ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük büstleri önceki dönemlerde yer almaktaydı. <o:p></o:p></div> <div>Bu büstlerin zaman içerisinde zarar görüp yıpranması nedeniyle yenilerinin yapılması için harekete geçilmiştir. Nitekim liderlere duyulan saygı bunun bir gereğidir.&nbsp; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre bu minvalde önemli bir eksikliği de tespit ederek Cumhuriyet Meclisi bahçesinde bugüne kadar yer almayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstünün Meclis bahçesinde mutlak surette yer alması gerektiğini belirterek konuya hassasiyetle yaklaşıp ilk adımı atmış, büst yapım proje fikri Meclis Başkanlığı tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) yönetimine sunulmuştur.<o:p></o:p></div> <div>TİKA yönetiminin projeye sıcak bakması&nbsp; neticesinde gerekli finansal destek&nbsp; sağlanmıştır. Dolayısıyla TİKA bu projede&nbsp; büstlerin kimin tarafından yapılacağına, heykeltıraş seçimine ve yapım aşamasına müdahil olmamış, sadece finansal destek sağlamıştır. <o:p></o:p></div> <div>Heykellerin yapımı ise ülkemiz sanatçılarından bir heykeltıraşın uzun uğraşları sonucu ortaya çıkmıştır. <o:p></o:p></div> <div>Bu süreç aynı zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi'nin denetim ve kontrolünde ilerlemiş ve büstlerin Meclis bahçesine monte işlemi törenden bir gün önce gerçekleşmiştir. <o:p></o:p></div> <div>Liderlerimize duyduğumuz sonsuz saygıya binaen hassasiyet içerisinde organize edilen açılış töreni sonrası bazı çevrelerce yapılan maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz. Ancak burada önemle belirtmek isteriz ki, liderlerimize duyulan minnet ve saygı gereği atılan bu iyi niyetli adımın tek gayesi liderlerimizi Cumhuriyet Meclisinde yâd edip yaşatmaktan ibarettir.<o:p></o:p></div> <div>Bilhassa Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük'ü anma yıldönümlerinde konunun farklı mecralara çekilerek manipüle edilmesi ve hakarete varan eleştirilerde bulunulması böylesi bir anma döneminde yakışık almadığından, daha yapıcı ve anlayışlı bir saikle hareket edilmeli, liderlerimizin aziz ruhlarına saygı duyulmalıdır. Şayet yapımda bir eksiklik mevcut ise, bu durum, süreci ilerleten paydaşlarla istişare edilerek uzman yardımıyla pek tabii çözümlenebilecek bir husustur. Ortada telafisi imkansız bir durum söz konusu değildir. <o:p></o:p></div> <div>Konuyla ilgili uzmanların&nbsp; yorum ve değerlendirmeleri alınarak gereğinin en kısa zamanda yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.<o:p></o:p></div> <div>Unutulmamalıdır ki, bu proje, Cumhuriyetimizin ilan edildiği KKTC Cumhuriyet Meclisi gibi önemli ve değerli bir mecrada yıllardır yapılmamış olan, büyük bir eksikliğin giderilmesi maksadıyla tamamen iyi niyetli bir adım olarak somutlaşıp hayat bulmuştur.<o:p></o:p></div> <div>Hal-i hazırda var olması muhtemel hata ve eksikliklerle ilgili de belirtildiği üzere uzman görüşleriyle ilerlenerek gereğinin yapılacağını, Meclis Başkanlığı olarak&nbsp; liderlerimize duyulan sonsuz sevgi ve saygının her daim bâki olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşır, bir kez daha Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anarız.<o:p></o:p></div> <div>CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANLIĞI<o:p></o:p></div> <div><o:p>&nbsp;</o:p></div>