8 ŞUBAT 2016 TARİHLİ MECLİS GENEL KURUL TOPLANTISI 11 ŞUBAT 2016 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR

8 ŞUBAT 2016 TARİHLİ MECLİS GENEL KURUL TOPLANTISI 11 ŞUBAT 2016 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR Meclis Divanı'nın TBMM Başkanlığı'nın resmi davetlisi olarak TBMM ziyareti ve yine 4 bakanının resmi görüşme için Pazartesi yurtdışında olması nedeniyle 8 Şubat 2016 tarihindeki genel kurul toplantısı 11 Şubat 2016 Perşembe gününe ertelenerek yasama ve denetim faaliyetlerinin birlikte yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Pazartesi gün ise Meclis Komiteleri toplanacak ve yasa tasarılarını görüşmeye devam edecektir.