TÖRE'DEN AKPA BAŞKANI TINY KOX'UN ZİYARETİNE TEPKİ...

<div><div>Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Başkanı Tiny Kox’un Kıbrıs ziyaretinde adanın Kuzeyini ziyaret etmemesine tepki gösterdi.<o:p></o:p></div> <div>Yazılı açıklama yapan Töre, şunları kaydetti:<o:p></o:p></div> <div>“Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Başkanı Tiny Kox’un Kıbrıs adasına gerçekleştirdiği ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunmaması ve ayrıca kurum ve temsilcilerimizle temas edilmesini teminen ziyaret programında zaman ayrılmaması kabul edilemez.<o:p></o:p></div> <div>Kox’un ziyareti, AKPA’nın Kıbrıs Türk halkının adadaki hakları ve temsiliyeti konusunda sahip olduğu tarihi tecrübeye ve uygulamalara yakışmamış, önceki AKPA Başkanları tarafından sergilenen hassasiyetler maalesef gözetilmemiştir. Zarar gören ve saygınlığından kaybeden, kendi geçmiş uygulamalarının dışına çıkan AKPA Başkanlık makamı olmuştur.&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></div> <div>AKPA’nın kurumsal hafızasında açık şekilde yer aldığı ve Sayın Kox’un da şahsen iyi bildiği gibi Cumhuriyet Meclisi Milletvekillerimiz, yirmi yıla yakın bir süredir, Kıbrıs Türk Halkını Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde temsil etmektedirler.<o:p></o:p></div> <div>Hal böyleyken bu gereceği görmezden gelerek ve dahası tüm uyarı ve telkinlerimize rağmen tek taraflı bir şekilde icra edilen bu ziyaret, Rum Yönetiminin maksimalist ve uzlaşmaz tavrını teşvik etmek dışında bir amaca hizmet etmeyecektir.&nbsp; <o:p></o:p></div> <div>Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Avrupa Konseyi’nin tek yasal temsilci olarak gördüğü “Kıbrıs Cumhuriyeti” unvanını kullanan yapının sınırları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başladığı noktada sona ermektedir. “Kıbrıs Cumhuriyeti” adlı yapının 1963’ten bu yana Kıbrıslı Rumların işgali altında olduğu herkesin malumudur.&nbsp; <o:p></o:p></div> <div>Avrupa Konseyi ve uluslararası camianın diğer tüm kurumları bu gerçeği net bir şekilde bilmelerine rağmen adaletsiz ve ayrımcı tutumlarına devam etmektedirler. Kıbrıs Türk halkı ise hak ve hukukunu her ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıdır ve unutulmamalıdır ki “Dünya Beşten Büyüktür” desturunu kendine bayrak edinen bizler Avrupa Konseyi veya diğer uluslararası kurumların yanlış ve haksız tasarrufları karşısında davamızdan geri adım atacak değiliz. <o:p></o:p></div> <div>Temennimiz gelecekteki ziyaretlerin Sayın Kox’un hatalarından gerekli dersler çıkarılarak planlanması ve Kıbrıs’ta iki devlet olduğu gerçeğini dikkate alarak icra edilmesidir.”<o:p></o:p></div></div>