Banka Kartları (değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Banka Kartları ve Kredi Kartları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti.

Banka Kartları (değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Banka Kartları ve Kredi Kartları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti. CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer Başkanlığı’nda toplanan Komite, bugün saat 10.00’da yaptığı toplantıda ayrıca “Kamu İhale Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti. Kamu İhale Yasa Tasarısı özet olarak, “hesap verilebilirliği, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı” hedefliyor.